Babi sẽ nghỉ Lễ từ ngày 30/4 đến hết ngày 2/5.

Mẹ hãy đặt hàng ngay để được giao hàng nhanh chóng.