• DANH MỤC

  • Các size chuẩn Babi

    Bảng kích cỡ quần áo này được tính theo tiêu chuẩn của Babi, có thể có chút sai lệch theo từng sản phẩm.

    Mẹ dựa vào bảng này để chọn ra kích cỡ quần áo phù hợp với bé nhé